UDSKOLINGEN


Ansigt til Ansigt

– Et projekt om etik og relationerne til Den Anden

7. – 10. kl. (OBS: Tilmelding senest 23. juni)

Ansigtet kan, på en måde, siges at være et forbindelsesled mellem det indre og det ydre. Det er ofte på ansigtet, at vi genkender hinanden og registrerer følelser og stemninger hos den anden.

Men afslører ansigtet altid sandheden om, hvem vi er? Er det et vindue til sjælen, eller en maske, man kan gemme sig bag? Det kan både lyve og tale sandt. Begge dele smitter af på den anden – og lægger
sig mellem mennesker. Ordet ansigt betyder: det, der vender til eller: at blive set. Hvad sker der så, hvis ansigtet ikke ønsker at vende til? Hvis vi kommer til at vende ryggen til hinanden?

I projektet skal eleverne filosofere over ansigtets forskellige betydningslag i hhv. kunst, litteratur, sprog og religion. De skal, gennem en række dramaøvelser, lege med sproglige udtryk som fx at tabe ansigt, stå
ansigt til ansigt og at vende den anden kind til. Philip Guston: Aggressor, 1978. I arbejdet med fortællingerne om den brændende tornebusk, Zakæus og Narcissus, handler det om at blive hhv. set eller overset. Ud fra det faglige begrebspar, skabelse og tilintetgørelse, skal eleverne fordybe sig i ansigtets betydning for etableringen og ødelæggelsen af mellemmenneskelige relationer.

Under det tilhørende kirkebesøg udfolder præsten, med afsæt i en tekst af digteren Søren Ulrik Thomsen, hvordan nogle af disse temaer kommer til udtryk i kirkens indretning og ritualer.

Fag:Dansk og religion
Periode:August - oktober (uge 33 - 41)
Antal lektioner: 10 -12 lektioner    
Udfyld punkt: A (Kirkebesøg uge 35 - 41)    
Tilmelding:Klik hér!

Er du rigtig klog!?

– en etisk undersøgelse af kunstig intelligens

7. – 10. kl. (Tilmelding senest 1. sep.)

Robotteknologi og kunstig intelligens udvikler sig lynhurtigt! Teknologierne er dybt fascinerende og giver mennesket en række nye muligheder. Samtidig rejser de også en række etiske og livsfilosofiske spørgsmål:

  • Hvordan ændrer menneskelivet sig, når teknologien overtager flere og flere menneskelige opgaver?
  • Bliver robotter og kunstig intelligens snart så avancerede, at grænserne mellem menneske og maskine udviskes?
  • Hvad er det særligt menneskelige? Vores hjerne? Vores sjæl eller bevidsthed? Vores evne til at føle og elske?
  • Er der opgaver, som vi ikke skal overlade til kunstig intelligens at løse?

Disse og en række andre spørgsmål undersøges i Er du rigtig klog!?

Eleverne præsenteres for eksempler på, hvor langt udviklingen af kunstig intelligens reelt er i dag. Undervejs skal eleverne udforske potentialet i kunstplatformen Dall-E og chatte med den sprogkyndige kunstige intelligens GPT-3. Derudover præsenteres eleverne for en række konkrete cases, som de skal undersøge fordele og ulemper ved, for overraskende nok er faren ved kunstig intelligens ikke, at den overtager
jorden, men snarere, hvad den gør ved vores selvopfattelser og opfattelse af andre.

Dermed er projektet solidt forankret i den etiske og livsfilosofiske del af kristendomsfaget, men også bibelske fortællinger inddrages undervejs. For at sikre en høj teknologisk og filosofisk
faglighed er projektet udviklet med støtte og inspiration fra Research Unit for Robophilosophy and Integrative Social Robotics ved Aarhus Universitet.

Det kræver ingen forudgående viden om teknologiforståelse at undervise
i projektet.

Fag:Dansk og religion
Periode:Oktober - december (uge 43 - 47)
Antal lektioner: 6 lektioner    
Tilmelding:Klik hér!

Er mennesket et får?

– et forløb om forskellige menneskesyn

7. – 10. kl. (Tilmelding senest 1. sep.)

Tilbage i 2018 redigerede tre universitetsprofessorer en bog om synet på mennesket. “Kampen om mennesket” hed den og indikerer dermed, at der kan ses forskelligt på, hvad et mennesket er. Undervejs i bogen præsenteres otte forskellige menneskebilleder, som det hedder. Typisk for dem alle er, at de, fra forskellige synsvinkler, ser positivt på mennesket som væsen, der kan være styret af alt fra biologi og køn over økonomi og teknologi til mellemmennskelige relationer og kulturelle normer.

Hvad antologien ikke har med er mennesket set fra et religiøst synspunkt. I såvel Bibelen som i Koranen er mennesket et skabt væsen, der gør oprør mod Gud og dermed bliver en synder, men hvor mennesket i Koranen tilgives af Gud, inden det sendes ud i verden, med den frie vilje og på eget ansvar, udvises mennesket i Bibelen som syndigt og med tilgivelsens behov.

Til at understøtte dette behov beskrives Jesus så i Det nye Testamente som den gode hyrde, der kerer sig om sine får, hvis ulven nærmer sig, og tager hånd om dem hvis de er ved at falder fra. Typisk beskrives fåret som et dumt og uintelligent dyr, der af samme grund er et let bytte for angreb. På den måde kan man ikke sige, at mennesket i den kristne optik er godt, men billedet nuancerets på den anden side af, at Jesus ud over at være hyrde, også i forbindelse med opstandelsesfortællingen fremstilles som det sejrende lam, der ligger levende tilbage på alteret, efter at ilden er brændt ud.

Derved indikeres et håb, som også er til stede i Martin Andersen Nexøs fabel om ulven og fårene, der, sammen med et mindre udvalg af bibelske tekster og kunstværker, bruges til at indkredse de forskellige syn på, hvad et menneske kan siges at være.

Fag:Dansk, religion og samfundsfag
Periode:Januar - februar (uge 1 - 6)
Antal lektioner:8 - 10 lektioner    
Tilmelding:Klik hér!


Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør
Pædagogisk Fællessamling, 
Skolen v. Rønnebær Allé
Egevænget 6, 
3000 Helsingør
Tel:49283318 | E-mail: fsfh@fs-fh.dk