ORGANISATION


Folkekirkens Skoletjeneste i Helsingør og Fredensborg provstier er resultatet af et samarbejde mellem provstiernes sogne og disse sognes samarbejde med Center for Dagtilbud - og Skole i Helsingør Kommune og derigennem tillige med Børne- og Ungeforvaltningerne i Fredensborg, Hørsholm og Helsingør kommuner.

Bestyrelsen består af præster, menighedsrådsmedlemmer fra forskellige kirker i de to provstier samt repræsentanter fra såvel skoleforvaltningerne, skolelederne og lærerne i de tre kommuner. Alle bestyrelsesmedlemmer er samtidig medlemmer af repræsentantskabet, der består af en præst og et menighedsrådsmedlem fra hver af kirkerne i de to provstier.

Den daglige drift af Folkekirkens Skoletjenestes arbejde varetages af teolog Birgitte Kjær Mikkelsen. Derudover er John Rydahl tilknyttet som pædagogisk konsulent.


Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg – Helsingør
Pædagogisk Fællessamling, Skolen v. Rønnebær Allé
Egevænget 6, 
3000 Helsingør
Tel:49283318 | E-mail:fsfh@fs-fh.dk