UNGDOMSUDDANNELSER


Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør henvender sig også til ungdomsuddannelserne i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner med forskellige tilbud. Derudover vil der altid via skoletjenesten være mulighed for at etablere samarbejde med en lokal kirke/præst om et konkret projekt eller et undervisningsforløb, hvor det måtte ønskes. Det behøver ikke at være i relation til faget religion, men kan ligeså vel indgå i mange andre fag.


Materialer på nettet
Forløb om tro og viden med henblik på fagene religion og biologi: www.livetsoprindelse.dk. 

Materiale om Bob Dylan og kristendommen med henblik på fagene religion og engelsk.

Kirkebesøg
Der er altid mulighed for at kontakte os med henblik på at få tilrettelagt et kirkebesøg i en eller flere kirker.

Fokus i forbindelse med et kirkebesøg kan fx være:

Kirkearkitektur
Besøg tre forskellige kirker fra forskellige perioder og lad besøgene have særligt fokus på sammenhængen mellem arkitektur og teologi.

Kirken som rituelt rum 
Et besøg i en kirke med præsentation af de ritualer og rituelle ”genstande” som indgår i en gudstjeneste eller i et andet kirkeligt ritual. Samtidig vil der være mulighed for at diskutere ritualernes betydning med en præst.
Bibelens brug og betydning i forhold til gudstjenesten: 
Mød en præst, der dels demonstrerer sin egen brug af Bibelen i gudstjenesten og dels diskuterer Bibelens rolle og betydning inden for den lutherske kirke med eleverne.

Kirkekunst
Besøg og undersøg kirker med hhv. moderne og ældre kirkekunst. Diskuter de kristendomsfortolkninger, som kunsten udtrykker. 

Paneldebat

Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg – Helsingør har flere gange arrangeret paneldebatter på skoler, hvor temaet relaterer sig til spørgsmål om tro, etik og filosofi.

Det kunne fx være mellem repræsentanter fra forskellige trossamfund, mellem en præst og en ateist, mellem præster og politikere etc.

Henvend jer til Folkekirkens Skoletjenestes medarbejdere med henblik på at finde frem til den model, der passer til den konkrete undervisning.  Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg – Helsingør
Pædagogisk Fællessamling, Skolen v. Rønnebær Allé
Egevænget 6, 
3000 Helsingør
Tel:49283318 | E-mail:fsfh@fs-fh.dk