Folkekirkens Skoletjeneste
Fredensborg - Helsingør


Skoletjenesten

Folkekirkens Skoletjeneste har som målsætning at inspirere til en spændende og aktuel undervisning inden for rammerne af skolens almindelige undervisning og med afsæt i faghæftet for kristendomskundskab. Til det formål udbyder vi en række undervisningsprojekter og lærerkurser. Hovedparten af de udbudte projekter er tværfaglige og indbefatter således elementer fra flere forskellige fag.

Tilmelding

Tilmelding til  lærerkurser og projekter sker via menuen: "Tilmelding til kurser" og "Tilmelding til projekter". Deltagelse i alle projekter og kurser er gratis, med mindre andet er oplyst.

Hvad indeholder et projekt?

Til alle projekter følger et undervisningsmateriale der indeholder forslag til forløb, baggrundsstof til lærerne og kopiark med opgaver til eleverne. Af gode grunde vil der i et projekt fra Folkekirkens Skole-tjeneste typisk være involveret et obligatorisk kirkebesøg til kvalificering af det faglige indhold.

I nogle af projekterne er der begrænsede pladser, men alle, der tilmelder sig et projekt, kan få undervisningsmaterialet tilsendt i projektperioden. Derfor vil det altid være muligt at gennemføre undervisning i relation til de annoncerede projekter, og man kan derfor godt skrive et ønsket projekt ind i sin årsplan.

De anførte lektionstal for hvert projekt angiver, hvad man skal påregne at bruge, hvis man optages i projektet. Hvordan lektionerne fordeles mellem fagene vurderes lokalt. Vær opmærksom på, at man godt kan tilmelde sin klasse, selvom man ikke underviser i kristendomskundskab.  
Besked om optagelse følger umiddelbart efter tilmeldingsfristen.


Folkekirkens Skoletjeneste
Fredensborg - Helsingør

Pædagogisk Fællessamling
Skolen v. Rønnebær Allé
Egevænget 6
3000 Helsingør
Tel:49283318 | E-mail: fsfh@fs-fh.dk