ÅRSPLAN 2023-2024


Download Årsplan 2023-2024

Om Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste har som målsætning at inspirere til en spændende og aktuel undervisning inden for rammerne af skolens almindelige undervisning og med afsæt i faghæftet for kristendomskundskab. Til det formål udbyder vi en række undervisningsprojekter og lærerkurser. Hovedparten af de udbudte projekter er tværfaglige og indbefatter således elementer fra flere forskellige fag. 

Tilmelding og årsplanlægning
Tilmelding til projekter og kurser sker via skoletjenestens
hjemmeside: www.fs-fh.dk, eller hvad der måtte være
oplyst. Tilmeldingsfristen er 1. september med mindre
andet er oplyst ved de enkelte projekter. Deltagelse i alle
projekter og kurser er gratis.

Til alle projekter følger et undervisningsmateriale, der indeholder
forslag til forløb, baggrundsstof til lærerne og
kopiark med opgaver til eleverne.

Af gode grunde vil der, i et projekt fra Folkekirkens Skoletjeneste,
typisk være involveret et obligatorisk kirkebesøg
til kvalificering af det faglige indhold.

I nogle af projekterne er der begrænsede pladser, men
alle, der tilmelder sig et projekt, kan få undervisningsmaterialet
tilsendt i projektperioden. Derfor vil det altid
være muligt at gennemføre undervisning i relation til de
annoncerede projekter, og man kan derfor godt skrive et
ønsket projekt ind i sin årsplan.

De anførte lektionstal for hvert projekt angiver, hvad
man skal påregne at bruge, hvis man optages i projektet.
Hvordan lektionerne fordeles mellem fagene vurderes
lokalt. Vær opmærksom på at man godt kan tilmelde
sin klasse, selvom man ikke underviser i kristendomskundskab.
Besked om optagelse følger umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

Til alle projekter følger et undervisningsmateriale

der indeholder forslag til forløb, baggrundsstof til lærerne og kopiark med opgaver til eleverne. 
Af gode grunde vil der i et projekt fra Folkekirkens Skole-tjeneste typisk være involveret et obligatorisk kirkebesøg til kvalificering af det faglige indhold.

I nogle af projekterne er der begrænsede pladser, men alle, der tilmelder sig et projekt, kan få undervisningsmaterialet tilsendt i projektperioden. Derfor vil det altid være muligt at gennemføre undervisning i relation til de annoncerede projekter, og man kan derfor godt skrive et ønsket projekt ind i sin årsplan.

De anførte lektionstal for hvert projekt angiver, hvad man skal påregne at bruge, hvis man optages i projektet. Hvordan lektionerne fordeles mellem fagene vurderes lokalt. Vær opmærksom på, at man godt kan tilmelde sin klasse, selvom man ikke underviser i kristendomskundskab.  
Besked om optagelse følger umiddelbart efter tilmeldingsfristen.


Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør
Pædagogisk Fællessamling, 
Skolen v. Rønnebær Allé
Egevænget 6, 
3000 Helsingør
Tel:49283318 | E-mail: fsfh@fs-fh.dk