INDSKOLINGEN


Kirkegården og dens symboler

1. – 3. kl. (OBS: Tilmelding senest 21. juni)

På landet og i mindre byer ligger der næsten altid en kirkegård rundt om kirkerne. I større byer ligger kirkegårdene spredt rundt om i byen. Projektet om kirkegården og dens symboler lægger op til et klassebesøg på en lokal kirkegård og arbejde med forskellige traditioner omkring død og begravelse.

På kirkegården ser eleverne forskellige gravtyper, finder symboler og får en erfaring af, hvad kirkegården er for et sted, og ikke mindst hvilken funktion kirkegården kan have i forbindelse med livets afslutning og i
tiden bagefter.

Hjemme i klassen arbejder eleverne videre med de forskellige symbolers betydning samt med begravelsesritualer og måder at mindes de døde på i forskellige kulturer/religioner.

Afslutningsvis fremstiller hver elev et billede i papir-riv med et af symboler, de har arbejdet med.

 

Fag:Religion og billedkunst
Periode:August - oktober (uge 34 - 41)
Antal lektioner: 6 - 10 lektioner    
Udfyld punkt:B (Ønske for tidspunkt til kirkegårdsbesøg)
Tilmelding:Klik hér!

Jul i Grævlingeskoven

1. – 3. kl.

Julen er en højtid, som de fleste børn glæder sig til – ikke mindst hver dag i december at åbne en ny låge i  julekalenderen. Udgangspunktet for dette juleprojekt  er netop en julekalender med illustrationer af Zarah Juul, som er udviklet til projektet.

Hver skoledag i december måned åbner eleverne en låge i kalenderen og ser en juletradition illustreret – enten en religiøs eller en folkelig tradition. Hver dag læses også et kapitel fra den tilhørende fortælling ”Jul i Grævlingeskoven”, som handler om Sofie og Peter, sure Postmand Mortensen og ikke mindst julemagi. I materialet findes forslag til juleaktiviteter, som hænger sammen med dagens tradition

Det vil dermed være muligt hver skoledag i decemeber måned at indlede dagen med en lektion omkring julekalenderen, men man kan også vælge fx kun at læse fortællingen, og dermed kan det gøres hurtigere.

Gennem forløbet vil eleverne tillige møde nogle af de mest kendte danske julesalmer

 

Fag:Dansk, religion og billedkunst
Periode:December (Uge 49 - 51)
Antal lektioner: 10 - 15 lektioner    
Tilmelding:Klik hér!

Et møde med den danske salme 2025

– Tema: Maria i kunst og salmer

3. kl.

Årets salmesangsprojekt sætter fokus på Jomfru Maria, og hvordan hun optræder både i kunsten og i salmerne. Gennem forløbet kommer eleverne til at arbejde med fem salmer, og til hver af disse skal eleverne
forholde sig til enten et gammelt eller et moderne kunstværk. Som afslutning på forløbet foreslås det, at eleverne laver et kreativt produkt ud fra et af billederne.

Eleverne vil komme til at synge og arbejde med følgende fem salmer:

  • Nu kom der bud fra englekor
  • Et barn er født i Betlehem
  • En rose så jeg skyde
  • Lille Messias
  • Maria gennem torne går

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en hjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik inspireret af årets tema.

Desuden modtager klasserne en plakat med tre bebudelsesbilleder.

I løbet af januar besøger klassen den lokale kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne
om Maria.

Torsdag d. 6. februar bliver der en fælles afslutning for de deltagende klasser i domkirken i Helsingør, hvor eleverne kan få fornemmelsen af at synge sammen i et stort kor.

OBS: Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus – jf. s. 19.

 

Fag:Dansk, religion, musik og billedkunst
Periode:Januar - februar (Uge 2 - 6)
Antal lektioner:

10 - 12 lektioner

Udfyld punkt:A (Kirkebesøg uge 3 - 4)
Udfyld punkt:C (Klassen deltager i salmesangsafslutningen)
Tilmelding:Klik hér!

Venskab og fællesskab

1. - 3. kl.

Relationer og venskaber er en vigtig del af børns sociale udvikling. Det er igennem disse, at børn lærer både sig selv og andre at kende, og de lærer om sociale spilleregler. Denne socialisering foregår
både i skolen og i fritiden. Formålet med projektet er at bibringe eleverne en forståelse af dem selv som en vigtig brik i de relationer og fællesskaber, de indgår i; store som små.

Undervejs i forløbet arbejder eleverne med, hvad et venskab er, og hvad det vil sige at indgå i et fællesskab – herunder hvilke fællesskaber de hver især indgår i, og at de både er modtagere og bidragsydere i de  fællesskaber, de deltager i og selv er med til at skabe. Hvordan kan man være en god ven? Hvordan kan man bidrage til et fællesskab?

Ved at zoome ind på de nære relationer og venskaber, for dernæst at se sig selv i et større perspektiv, kommer eleverne også til at arbejde med spørgsmålet om, hvad det vil sige at være menneske i verden. Hvad siger kristendommen om det at være menneske, og hvad er fx næstekærlighedens funktion i menneskelige fællesskaber?

I det praktiske arbejde med emnet vil eleverne fortrinsvis arbejde i Coorporate Learning-strukturer, der understøtter det indholdsmæssige formål med projektet. På samme måde vil forslag til fællessang og sammenspil understøtte de faglige pointer.

 

Fag:Dansk og religion
Periode:Februar - marts (Uge 8 - 14)
Antal lektioner:8 - 12 lektioner
Tilmelding:Klik hér!

Det hele går i fisk

- et projekt i samarbejde med Øresundsakvariet

1. - 3. kl.

Projektet tager afsæt i en række sproglige vendinger, hvori fisk indgår. I forløbet sættes flere sanser i spil, når der skal laves kreative produkter, lyttes til historier og undersøges fisk. Fokus i projektet er således både fisken som kristent symbol og naturfagligt fænomen.

Fisken er gennem årtusinder blevet brugt som symbol i forskellige religioner. Den har repræsenteret guddomme, frugtbarhed og genfødsel. I det 1. århundrede tog de kristne fisken til sig som symbol. Hvorfor mon de gjorde det, og hvor møder vi fisken i Bibelen?

Gennem forløbet vil eleverne høre fortællingerne om Jonas og hvalfisken, Peters fiskefangst, Bespisningen af de 5000 mennesker, samt om disciplene som Jesus kaldte ”menneskefiskere”.

Derudover skal eleverne under et besøg på Øresundsakvariet arbejde med fisken som hvirveldyr og lære om fiskens anatomi.

Tilbage på skolen lægges der op til, at eleverne undersøger fisk både udenpå og indeni.

Som afslutning på projektet kan der udarbejdes både to- og tre-dimensionelle værker i billedkunst fx Jonas og hvalen og forskellige former for fisketryk.

 

Fag:Dansk, religion, billedkunst samt natur & teknologi.
Periode:April - juni (Uge 17 - 25)
Antal lektioner:

8 - 10 lektioner

Udfyld punkt:A (Kirkebesøg uge 15-20)
Udfyld punkt:B (Besøg på Øresundsakvariet)
Tilmelding:Klik hér!