MELLEMTRINNET


Re:formation – teser, tro og tvivl

4. – 6. kl. (OBS: Tilmelding senest 21. juni)

Re:formation – teser, tro og tvivl er et undervisningsprojekt om reformationen i 1500-tallet, der udsprang af Martin Luthers opslag af 95 teser på en kirkedør i Wittenberg. Projektet er et tværfagligt projekt mellem
fagene religion, historie og dansk og tager udgangspunkt i fælles mål for disse fag.

Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faser, der introducerer reformationens forudsætninger, indhold og samfundsmæssige konsekvenser for eleverne:

 • Verden i 1500-tallet
 • Martin Luther og Bibelen
 • Bogtrykkerkunsten
 • Reformationen i Danmark
 • Fællessang     
Fag:Religion, historie og dansk
Periode:August - oktober (Uge 33 - 41)
Antal lektioner: 12 - 14 lektioner    
Udfyld punkt:A: Kirkebesøg
Tilmelding:Klik hér!

Jul i forskellige rammer

- Stald, stue eller stamværtshus

4. – 6. kl.

“Hos os lugter der af hindbærbrus, røg, øl, hund og de appelsiner mig og min lillesøster spiser i både...” (Fra novellen ”Kolde fødder”).

For mange er julen en tid med kalenderlys, gaver, veldækkede borde og kærlige familier, men for andre er julen helt anderledes. Den første jul blev fx fejret i en stald og for hovedpersonen i den nyskrevne novelle ”Kolde fødder” skal den fejres på det lokale værtshus.

Fælles for både den bibelske fortælling og pigen i novellen er, at julen fejres på kanten af samfundet og at den måde at fejre jul på næppe vil finde vej til ugebladenes glittede glansbilledreportager. Og netop gabet mellem fortællingen om den perfekte jul og den alt andet end perfekte jul, som mange mennesker hvert år oplever, er omdrejningspunktet i dette projekt.

Med afsæt i novellen ”Kolde fødder” og de bibelske tekster om Jesus’ fødsel i Matthæus- og Lukasevangeliet skal eleverne arbejde tværfagligt med:

 • Hvordan man i mødet med andre, på godt og på ondt kan få et nyt blik på sig selv
 • Hvordan man kan håndtere, at julen kan være alt andet end perfekt
 • Hvordan familie både kan være noget man fødes ind i, og noget man vælger

Forløbet afrundes med et kreativt produkt, hvor eleverne giver deres eget bud på en nutidig julekrybbe.

 

Fag:Religion og billedkunst
Periode:November - december (Uge 45 - 50)
Antal lektioner: 6 - 8 lektioner    
Tilmelding:Klik hér!

Et møde med den danske salme 2025

– Tema: Maria i kunst og salmer

4 - 6. kl.

Årets salmesangsprojekt sætter fokus på Jomfru Maria, og hvordan hun optræder både i kunsten og i salmerne. Gennem forløbet kommer eleverne til at arbejde med fem salmer, og til hver af disse skal eleverne forholde sig til enten et gammelt eller et moderne kunstværk. Som afslutning på forløbet foreslås det, at eleverne laver et kreativt produkt ud fra et af billederne.

Eleverne vil komme til at synge og arbejde med følgende fem salmer:

 • Nu kom der bud fra englekor
 • Et barn er født i Betlehem
 • En rose så jeg skyde
 • Lille Messias
 • Maria gennem torne går

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en hjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik inspireret af årets tema.

Desuden modtager klasserne en plakat med tre bebudelsesbilleder.

I løbet af januar besøger klassen den lokale kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om Maria.

Torsdag d. 6. februar bliver der en fælles afslutning for de deltagende klasser i domkirken i Helsingør, hvor eleverne kan få fornemmelsen af at synge sammen i et stort kor.

OBS: Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus – jf. s. 19.

 

Fag:Dansk, religion, musik og billedkunst
Periode:Januar - februar (Uge 2 - 6)
Antal lektioner:

10 - 12 lektioner

Udfyld punkt:A (Kirkebesøg uge 3 - 4)
Udfyld punkt:C (Klassen deltager i salmesangsafslutningen)
Tilmelding:Klik hér!

Føler du dig hjemme?

– et projekt om hjem og hjemlighed med besøg på Karen Blixen Museum Rungstedlund

4 - 6. kl. 

Projektet udfolder, med afsæt i en nyskabt tegneserie om Karen Blixens liv, begreberne hjem og hjemlighed. Hvad er et hjem overhovedet for noget? Hvor og hvordan kan man bo? Hvad vil det sige at føle sig hjemme et sted, og hvad skal der til, for at man kan føle sig hjemme? Hvad kan gøre, at man kan føle sig fremmed i sit eget hjem, så man længes væk?

Hjemmet, og behovet for at føle sig hjemme et sted, er centralt i de flestes liv. Sådan var det også for Karen Blixen, men hun fik på et tidspunkt åndenød over at være i hjemmet, og drevet af længsel efter at leve  aristokratisk rejste hun til Afrika, hvor hun drev en kaffefarm. Da farmen gik konkurs, vendte hun hjem til Rungstedlund, fordi hun ikke havde råd til andet, men siden blev hun en stor forfatter ved at skrive om alt det, som var anderledes end derhjemme. Hun sammenlignede ofte sig selv med trækfuglene, der søger væk, men kommer tilbage.

Både at føle sig hjemme og føle sig fremmed (derhjemme) er alment menneskeligt. Det er dét, dette forløb rammesætter dialog om og inviterer til kreative udtryk i.

OBS: Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus på Blixen-museet (jf. s. 23)

Fag:Dansk, religion og billedkunst
Periode:Februar - april (uge 8 - 15)
Antal lektioner:8 - 10 lektioner
Udfyld punktA: (Kirkebesøg)
Udfyld punktB: Besøg på Karen Blixen Museum Rungstedlund
Tilmelding:Klik hér!

 


Besøg i Bibliarium

- et oplevelsescenter til formidling af bibelske fortællinger

4 - 6. kl.

I begyndelsen af 2025 åbner det nye oplevelsescenter til formidling af bibelske fortællinger - Bibliarium. Besøgende klasser går på opdagelse i et labyrintisk univers, hvor de undersøger de bibelske fortællinger, ved at vride, vende og dreje dem for at finde frem til menneskelige dilemmaer og valg:

Skal Eva springe ud i fristelsen? Skal Jakob snyde sin bror og skal levitten vende det blinde øje til?

Under besøget bliver eleverne tildelt roller som en del af et digitalt rollespil.

Gennem leg og stillingtagen dykker de ned i en række bibelske fortællinger, der bliver fortalt fra overraskende vinkler. I den sidste del af besøget går eleverne i de særligt indrettede fortællerum. Her skaber de nutidsfortællinger om de temaer, de har leget frem i labyrinten/oplevelsescentret. Måske finder de udtryk for misundelse og taknemmelighed, venskab og fjendskab eller frihed og ansvar.

Fag:Dansk og religion
Periode:April - juni (Uge 17 - 25)
Antal lektioner:

2 - 3 lektioner

Udfyld punktB: Ønske til ugedag
Tilmelding:Klik hér!

 


Dyrebar eller bare dyr?

– et forløb om menneskets forhold til dyr

4 - 6. kl. 

 • Hvordan behandler vi dyrene?
 • Er hunden menneskets bedste ven?
 • Hvordan forvalter mennesket den opgave, det ifølge Bibelen har fået med at herske og vogte over dyrene?

Forløbet belyser forholdet mellem mennesker og dyr og lægger op til overvejelser over, hvor grænserne for etikken går - både ud fra et naturvidenskabeligt og et religiøst/ religions- filosofisk perspektiv. Forløbet kan derfor med fordel planlægges i samarbejde med Natur & Teknologi-faget.

I forløbet indgår et besøg på et nyoprettet lille museum på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg (den tidligere Landbohøjskole). Derudover skal eleverne arbejde med små dramatiseringer, og løse skriftlige opgaver, hvor de bl.a. skal komme med et bud på en dyrevelfærdslov

Formålet med projektet er, at eleverne lærer om menneskets forhold til dyr i et historisk perspektiv og til flere kategorier af dyr.

Hvad siger naturvidenskaben om det magtforhold, der er mellem mennesker og dyr? Hvad siger Bibelen (og andre religioner) om det magtforhold, der er mellem mennesker og dyr?

OBS: Der vil kunne hentes inspiration til projektet på Religionernes Dag (jf. s. 20)

Fag:Religion og Natur & Teknologi
Periode:April - juni (Uge 17 - 25)
Antal lektioner:

10 - 12 lektioner

Udfyld punktB: Besøg på den tidligere Landbohøjskole, Bülowsvej 17 på Frederiksberg
Tilmelding:Klik hér!