MELLEMTRINNET


Man kan da ikke gå på vandet!?

- Om at læse bibelske tekster med forskellige briller

4. – 6. kl. (OBS: Tilmelding senest 23. juni)

Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller man ser den igennem - og sådan forholder det sig også med tekster. Vi ser og læser altid verden fra det sted, vi selv står. Vi ser en del, mens noget andet forbliver skjult. I projektet her præsenteres dette med brillen som metafor for forskellige synsvinkler.

Eleverne arbejder med metaforen som en erkendelseskategori, der illustrerer, at menneskers blik og perspektiv på tilværelsen sjældent er helt ens. Metaforforståelsen leges ind med keglebold og andre øvelser. 

De forskellige perspektiver introduceres i en nyproduceret tegnefilm, hvor en dreng læser fortællingen om Vandringen på søen med tre forskellige briller. Eleverne læser derefter tre andre bibelske tekster med projektets briller og undersøger om brillerne repræsenterer forskellige pointer i teksterne. 

Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø.

Via forskellige ord-skulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til metaforen VEJ. Alle elever producerer tre skriftlige værker, som viser, at der også altid er flere mulige perspektiver på tilværelsen.      

Fag:Dansk og religion
Periode:August - oktober (uge 34-41)
Antal lektioner: 12 - 14 lektioner    
Udfyld punkt:A: Kirkebesøg uge 35-38
Tilmelding:Klik hér!

Pilgrimsvandringer og valfartssteder i kristendom og islam

4. – 6. kl. (Tilmelding senest 1. sep.)

Som konsekvens af klimakrisen er der de senere år opstået en stigende interesse for menneskets relation til naturen, og én af effekterne har været, at folk hyppigere har bevæget sig ud for at vandre og arrangere vandreferier.

Parallelt hermed er der inden for dele af folkekirken opstået et stigende behov for at gøre noget mere med sin krop som led i sin tro. Det har fx affødt opstilling af lysglober i mange kirker, og det har også givet anledning til en renæssance for pilgrimsvandringer, selvom der ikke inden for folkekirken opereres med direkte helligsteder som i katolicismen.

Anderledes er det også inden for islam, hvor valfarten til Mekka er én af de fem søjler.

Forløbet paralleliserer traditionerne for pilgrimsvandringer og valfartssteder inden for katolicisme og islam og sætter traditionerne i relation til tænkningen inden for folkekirken.

NB: Til projektet knytter sig et forudgående lærerkursus – jf. s. 17.     

Fag:Religion og historie
Periode:Oktober - november (uge 43 - 47)
Antal lektioner: 8 - 10 lektioner    
Udfyld punkt:B (Moskebesøg uge 44 - 47)
Tilmelding:Klik hér!

Et møde med den danske salme 2024

– Tema: Håb

4. - 6. kl. (Tilmelding senest 1. sep.)

”Et møde med den danske salme 2024” sætter fokus på HÅB. Det er et tema som har inspireret utallige sang- og salmeforfattere gennem tiden, for liv og håb hører sammen. Både som samfund og som enkeltindivider har vi brug for håb.

Forårstegn i naturen kan give håb. Solopgangen og lyset hver morgen kan give fornyet håb. At synge sammen eller lytte til musik kan give håb. Mennesker kan give hinanden håb!

I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer, der sætter ord og toner på forskellige sider ved begrebet HÅB:

  • Morgenstund har guld i mund
  • Se, nu stiger solen
  • Du spør’ mig om håbet
  • Tunge mørke natteskyer
  • Hold håbet op 

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. Desuden modtager klasserne en plakat med motiv af
graffitikunstneren Banksy.

I uge 3 eller 4 besøger klassen en lokal kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om
temaet.

Torsdag d. 8. februar bliver der en fælles afslutning, for de deltagende klasser, i enten domkirken i Helsingør eller Hørsholm Kirke, hvor eleverne kan få fornemmelsen af at synge sammen i et stort kor.

OBS: Til projektet knytter sig et forudgående inspirationskursus
– jf. s. 18.

Fag:Dansk, religion og musik
Periode:Januar – februar (uge 2 - 6)
Antal lektioner:10 - 12 lektioner    
Udfyld punkt:A (Kirkebesøg uge 3 - 4) + C (Klassen deltager i salmesangsafslutningen)
Tilmelding:Klik hér!

På rejse med Grundtvig

4. - 6. kl. (Tilmelding senest 1. sep.)

Få har som N.F.S. Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes i skolen, i kirken og i samfundet. Han mente, at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekirken, folkestyret og folkeskolen.

Alle tre instanser har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods vores forskelligheder. I projektet møder eleverne Grundtvig gennem en tegneserie, hvor to børn finder en ældre mand foran Aarhus Domkirke. Undervejs går det op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som kaldes Grundtvig.  Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor. Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens indhold. Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes historiske bevidsthed. Det gøres via en kuffert, som indeholder genstande fra en grundtvigsk arv: en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra nordisk mytologi. I samme kuffert skal eleverne give Grundtvig noget tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nutidens samfund.

Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i.

Fag:Dansk, religion og historie
Periode:Februar - april (uge 8 - 12)
Antal lektioner:7 - 8 lektioner    
Tilmelding:Klik hér!

Den etiske kodning i Bibelen

4. – 6. kl. (Tilmelding senest 1. sep.)

I dette projekt skal eleverne arbejde med at koble etik og kodning – helt uden brug af computere.

På projektets hjemmeside findes korte videoer, der forklarer de fagbegreber, som eleverne skal arbejde med i projektet.

Eleverne skal først lære om, hvad en robot er, hvordan den fungerer ud fra kodning, hvorfor handler en robot, som den gør og kan en robot overhovedet handle etisk? Eleverne skal selv prøve at lave koder
med fysiske materialer, som udsendes sammen med lærervejledning og elevark.

Derefter lærer eleverne om etik ud fra den gyldne regel og lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Eleverne bliver introduceret til, hvad etik er. Gennem cases skal eleverne selv tage stilling til, hvad de
ville gøre, hvis de så et menneske, der havde brug for hjælp.

Undervejs kobles teknologiforståelse sammen med fortællingerne, når eleverne skal prøve at lave en kode, der beskriver den barmhjertige samaritaners handlinger.

OBS: Det kræver ingen forudgående viden om teknologiforståelse at undervise i projektet.

Fag:Religion og natur/teknik
Periode:April – juni (uge 15 - 24)
Antal lektioner: 6  lektioner    
Tilmelding:Klik hér!

Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør
Pædagogisk Fællessamling, 
Skolen v. Rønnebær Allé
Egevænget 6, 
3000 Helsingør
Tel:49283318 | E-mail: fsfh@fs-fh.dk