UNDERVISNINGSTILBUD


Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg – Helsingør udbyder hvert år en lang række undervisningsprojekter med afsæt i faget kristendomskundskab.
Projekterne er for størstedelens vedkommende lagt an på et tværfagligt samarbejde, og vi bestræber os på at have en stor bredde i udbuddet af fagkombinationer.
Klik på menupunktet for det enkelte trin for at se en beskrivelse af de aktuelle undervisningsprojekter.


Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør
Pædagogisk Fællessamling, 
Skolen v. Rønnebær Allé
Egevænget 6, 
3000 Helsingør
Tel:49283318 | E-mail: fsfh@fs-fh.dk